Zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

SKJ s.r.o. (IČO: 07807716) se sídlem Žitavská 204, Hrádek nad Nisou, Česká republika (dále jen jako "Správce") Vám tímto poskytuje informace o tom, jaké osobní údaje zpracovává o fyzických osobách, k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, jaká práva fyzickým osobám náleží v souladu s činností Správce.

Kontaktní e-mailová adresa pro informace týkající se osobních údajů: j.jurek@skj-sro.cz
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroj osobních údajů

 • Přímo od subjektu údajů (jméno a příjmení, e-mail, telefon)

Účel zpracování osobních údajů

 • Plnění smlouvy - vyřízení poptávky, příp. následné zakázky.

Právní základ zpracování osobních údajů

 • čl. 6, odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

Příjemci osobních údajů (kdo osobní údaje dále zpracovává)

 • finanční ústavy,
 • státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právnimi předpisy.

Předání osobních údajů do třetí země

 • Nedochází k předání osobních údajů do žádné třetí země.

Doba zpracování osobních údajů

 • Po dobu poskytování služeb mezi subjektem a správcem. Subjekt má možnost vyplněné údaje (po přihlášení ke svému účtu) vymazat nebo přímo požádat správce o smazání.

Automatizované rozhodování

 • Společnost nezpracovává tímto způsobem žádné osobní údaje.

Práva subjektu údajů

 • Požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů;
 • požadovat od správce jejich opravu nebo výmaz;
 • požadovat od správce omezení zpracování;
 • vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) a žádat soudní ochranu.